Biuro Porad Obywatelskich

Przed konsultacją wymagana jest wcześniejsza rezerwacja!

 tel:+48 667 854 944;   e-mail: rejestracja@bpo-szczecin.pl;   www.bpo-szczecin.pl

Ile komornik może zająć z wynagrodzenia za pracę?

W przypadku zajęcia  przez komornika wynagrodzenia za pracę są również pewne limity i kwoty wolne od zajęć.  Jednak istotna w tym przypadku będzie  podstawa zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenia czy o dzieło, własna działalność gospodarcza.

Zasadą jest, że jeżeli dłużnik jest zatrudniony na umowę o pracę, zajęciu podlega 50 proc. jego zarobków (60 proc. - jeśli ściągane są  zobowiązania z tytułu alimentów).

Wolne od zajęcia jest jednak wynagrodzenie odpowiadające płacy minimalnej na dany rok. W 2018 roku wolne od zajęcia jest 2100 zł brutto (czyli 1530,00 zł netto). Komornik może zająć z wynagrodzenia całą nadwyżkę nad kwotę 1530,00 zł. Poniżej w tabeli prezentujemy wysokość potrąceń komorniczych w zależności od osiąganej płacy. Wskazujemy, że 50% wynagrodzenia może mieć zajęte przez komornika dopiero osoba, która netto zarabia 3060 zł. Osobom zarabiającym mniej, nie można potrącić pełnych 50% , ponieważ do  dyspozycji pracownika  musi pozostać kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli 1530 zł netto.

Przy zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno-prawnej , takiej jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło, limity i kwoty wolne od zajęć kształtują się zupełnie inaczej.

W tych przypadkach zajęciu podlegają kwoty w całości, a komornik może nie pozostawić z otrzymywanego wynagrodzenia ani złotówki.

 Jest jednak pewna możliwość. Jeśli umowa - zlecenia lub umowa o dzieło są jedynym i stałym źródłem utrzymania dłużnika, mogą być zastosowane zasady obowiązujące w przypadku umowy o pracę. Chodzi tu o sytuacje, kiedy dłużnik od dłuższego czasu pracuje u jednego pracodawcy, otrzymuje stałe i w miarę regularne dochody, ale nie ma umowy o pracę. Istotne w tym zakresie będzie, aby dłużnik zgłosił to komornikowi, składając odpowiedni wniosek.

 

                                                                 Ewelina Młynarczyk

 

Ile zajmie komornik w 2018 roku

Wynagrodzenie netto z umowy o pracę

(w zł)

Zajęcie komornicze w przypadku kredytów, pożyczek, chwilówek

 (w zł)

Zajęcie komornicze w przypadku alimentów

(w zł)

1530

0

918

1540

10

928

1550

20

938

1600

70

960

1650

120

990

1700

170

1020

1750

220

1050

1800

270

1080

1850

320

1110

1900

370

1140

1950

420

1170

2000

470

1200

2100

570

1260

2200

670

1320

2300

770

1380

2400

870

1440

2500

970

1500

2600

1070

1560

2700

1170

1620

2800

1270

1680

2900

1370

1740

3000

1470

1800

3100

1550

1860

3200

1600

1920

3300

1650

1980

3400

1700

2040

3500

1750

2100