Biuro Porad Obywatelskich

Przed konsultacją wymagana jest wcześniejsza rezerwacja!

 tel:+48 667 854 944;   e-mail: rejestracja@bpo-szczecin.pl;   www.bpo-szczecin.pl

Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

30519090 debt ballUpadłość konsumencka potocznie nazywana bankructwem osobistym to ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, która jest od 31 marca 2009 nowym instrumentem prawnym umożliwiającym proces oddłużenia osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

 

Przed wskazaną datą dobrodziejstwo ogłoszenia upadłości w polskim prawie było dostępne, co do zasady, tylko przedsiębiorcom . Nowe przepisy umożliwiają ogłoszenie upadłości także względem nie-przedsiębiorców, jeżeli zaistnieje u nich stan niewypłacalności powstały wskutek okoliczności wyjątkowych i niezależnych od nich . Przesłanki wyjątkowych i niezależnych okoliczności stały się szczelną barierą przed zbyt łatwym bankructwem. Stąd liczba ogłaszanych upadłości jest, na tle innych krajów europejskich, bardzo niskaW Anglii i Walii orzeka się ich rocznie 90 tys., a w Niemczech 80 tys.

W przeciągu 5 lat do Sądu wpłynęło 2300 wniosków o upadłość, a samych upadłości ogłoszono zaledwie 87. W 2017r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stosunku do 5535 osób. 2017 r. to trzeci rok obowiązywania zmienionych przepisów pozwalających na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej analiza poszczególnych miesięcy wskazuje, iż liczba upadłości ustabilizowała się i średnio miesięcznie oscyluje wokół 500 upadłości.

Jeżeli znalazłeś się konsumencie, dłużniku, w trudnej sytuacji finansowej bez swojej winy

( choroba, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, depresja, załamanie nerwowe, kataklizm, działania osób trzecich lub po prostu- twoje zobowiązania cię przerosły), powinieneś najpierw porozmawiać z instytucjami i osobami, wobec których masz długi.
Próba zawarcia ugody i to na warunkach, które Ty możesz zaakceptować jest najlepszym rozwiązaniem. Najmniej dotkliwym.

Jeżeli jednak ugoda nie jest możliwa i nie przyniesie rozwiązania Twoich problemów finansowych, należy rozważyć możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czyli upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, potocznie nazywanej bankructwem. Szczególnie w przypadku, gdy wysokość Twoich zobowiązań, przekracza wartość posiadanego przez Ciebie majątku np. wartość Twojego mieszkania, domu wynosi 200.000,- zł., a kredytu do spłacenia masz 300.000,-zł.

Upadłość konsumencka ( bankructwo ), to szansa na realne zredukowanie Twoich zobowiązań. Jest to szansa na rozpoczęcie nowego życia- bez ciągnących się problemów z długami, bez rozmów z dzwoniącymi firmami windykacyjnymi, bez nękania wezwaniami, monitami, SMS-ami i telefonami, bez niezapowiedzianych wizyt w domu czy pracy, bez gróźb zajęcia majątku.

Zgodnie z przepisami wniosek o upadłość konsumencką może złożyć każdy niewypłacalny konsument, nawet wtedy, gdy ma tylko jeden dług, którego nie jest w stanie spłacić. Sąd co do zasady uwzględnia każdy wniosek o ogłoszenie upadłości. Oddalenie wniosku następuje tylko w sytuacjach, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, działając umyślnie lub wskutek niedbalstwa.

Nie podlegają umorzeniu alimenty , zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, grzywny i inne świadczenia zasądzone w sprawach karnych, a także zobowiązania , których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Upadłość konsumencką można ogłosić nie częściej niż co dziesięć lat, licząc od daty zakończenia poprzedniego postępowania.

Koszty postępowania upadłościowego mogą również podlegać umorzeniu, jeżeli dłużnik nie jest w stanie pokryć tych kosztów, a sama opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł.

Ewelina Młynarczyk