Biuro Porad Obywatelskich

Przed konsultacją wymagana jest wcześniejsza rezerwacja!

 tel:+48 667 854 944;   e-mail: rejestracja@bpo-szczecin.pl;   www.bpo-szczecin.pl

Czy warto starać się o upadłość konsumencką?

DUGI2

Upadłość konsumencka, ma pomóc dłużnikowi, który przestał być wypłacalny. Polega na tym, że osoba zadłużona przestaje mieć zobowiązania. Ale nie dzieje się to automatycznie w chwili ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na początku zostaje powołany przez sąd upadłościowy syndyk, który sprzeda majątek dłużnika. Z uzyskanych środków zaspokoi w mniejszym lub większym stopniu wierzycieli. Następnie sąd zadecyduje o planie spłaty pozostałych nie spłaconych wierzytelnościach. Obecnie po nowelizacji ustawy plan spłaty obejmuje okres do lat 3. Plan spłaty jest realnym planem, który dłużnik jest w stanie wykonać, biorąc pod uwagę jego możliwości zarobkowe.

Jeżeli dłużnik wywiązał się rzetelnie z planu spłaty, sąd umorzy pozostałe zobowiązania dłużnika.

Ważne jest, iż na dzień ogłoszenia upadłości, przestają być naliczane odsetki, komornik musi zawiesić postępowanie, firma windykacyjna nie ma prawa już nękać konsumenta- dłużnika.

 

Syndyk sprzeda Twoje mieszkanie, dom ….… ale z uzyskanych pieniędzy przekaże Tobie część na wynajęcie mieszkania, będzie to kwota w wysokości przeciętnego najmu mieszkania odpowiadającego rozsądnym potrzebom Twojej rodziny w miejscu twojego zamieszkania nawet na dwa lata. Z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy pokryje Twoje zobowiązania alimentacyjne ( jeżeli takie posiadasz ).

Jeżeli dłużniku, pozostajesz w związku małżeńskim, wasz majątek wspólny wejdzie do masy upadłości i zostanie przeznaczony na spłatę Twoich zobowiązań. W takim przypadku Twój małżonek będzie mógł przyłączyć się do postępowania upadłościowego jako jeden z wierzycieli. A jego roszczenia z tytułu udziału w majątku wspólnym będą spłacane na zasadach określonych w przepisach prawa upadłościowego, w dalszych kategoriach zaspokojenia. Sąd nie zmieni planu spłaty, jeżeli poprawa Twojej sytuacji majątkowej wynika wyłącznie z Twojej aktywności zawodowej i pracowitości. Nie musisz się obawiać, że jeżeli otrzymasz podwyżkę, założysz własną firmę, zmienisz pracę na lepiej płatną, to dodatkowe pieniądze trafią do wierzycieli. Dodatkowe pieniądze zostaną w Twoim portfelu.

Zachęcam zatem wszystkich tych, którzy nie radzą już sobie ze swoimi zobowiązaniami, wszystkich których np. rata kredytu mieszkaniowego ( udzielonego we frankach) przekracza dochód i zakupione mieszkanie nie jest już radością a koszmarem spędzającym sen z powiek.

Nie czekajcie aż samo się coś zmieni. Wasze życie, Wasza przyszłość zależy tylko od Was.

Wystarczy podjąć decyzję, wypełnić odpowiedni wniosek, załączyć wymagane dokumenty i złożyć je w odpowiednim sądzie według miejsca zamieszkania.                                                    

Ewelina Młynarczyk