Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Prokuratura Okrgowa kwadratW dniach 19-25 lutego 2018 r. wzorem lat ubiegłych obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W organizację „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, aktywnie włączyli się również prokuratorzy prokuratur okręgu szczecińskiego.
W siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 oraz w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego prokuratorzy będą pełnili dyżury, w trakcie których pokrzywdzeni przestępstwem, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, będą mogli uzyskać wsparcie oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Dyżury w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6:

w dniu 19 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 15.30 prok. Ewa Laskowicz, pok. 102
od godziny 15.30 – 18.00 prok. Edyta Sielewończuk, pok. 111a
w dniu 20 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 15.30 prok. Jacek Łukjanowicz, pok. 103
w dniu 21 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 15.30 prok. Damian Kordykiewicz, pok. 110
w dniu 22 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 15.30 prok. Kinga Michałowska-Powalska, pok. 125
w dniu 23 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 15.30 prok. Małgorzata Wojciechowicz, pok. 121
w dniu 24 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 13.00 prok. Grażyna Wilkanowska-Stawarczyk, pok. 322
w dniu 25 lutego 2018 r.
od godziny 13.00-15.00 prok. Mirosław Jezierski, pok. 129

Dyżury w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego:

1/ Dyżury w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie :
w dniu 19 lutego 2018 r.
od godziny 9.00 – 17.00 prok. Kazimierz Prawucki
w dniu 20 lutego 2018 r.
od godziny 9.00 – 15.30 prok. Monika Barbaszyńska
w dniu 21 lutego 2018 r.
od godziny 9.00 – 15.30 prok. Anita Sadlak-Magdij
w dniu 22 lutego 2018 r.
od godziny 9.00 – 15.30 prok. Aldona Ścisłowska
w dniu 23 lutego 2018 r.
od godziny 9.00 – 15.30 prok. Joanna Mączyńska
w dniu 24 lutego 2018 r.
od godziny 9.00 – 12.00 prok. Bartłomiej Daszuta
w dniu 25 lutego 2018 r.
od godziny 9.00 – 11.00 prok. Dominik Puchała

2/ Dyżury w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie :
w dniu 19 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 18.00 asesor Anita Horaczyńska,
w dniu 20 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 asesor Anna Ziemichód,
w dniu 21 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 prok. Magdalena Bukowska,
w dniu 22 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 prok. Artur Bukowski,
w dniu 23 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 asesor Krzysztof Kozłowski,
w dniu 24 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 13.00 prok. Agata Karwowska,
w dniu 25 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 13.00 prok. Maciej Rakowicz,

3/ Dyżury w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie :
w dniu 19 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 17.00 asesor Łukasz Elzanowski
w dniu 20 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 asesor Bartosz Załęski
w dniu 21 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 prok. Elżbieta Muniak
w dniu 22 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 prok. Monika Bednarska-Kałużna
w dniu 23 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 prok. Barbara Januszewska-Daszuta
w dniu 24 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 13.00 asesor Bartosz Załęski
w dniu 25 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 13.00 prok. Danuta Łojewska-Sumisławska

4/ Dyżury w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie :
w dniu 19 lutego 2018 r.
od godziny 10.00-18.00 prok. Krystyna Królicka,
w dniu 20 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 asesor Anna Kasicka,
w dniu 21 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 prok. Julia Szozda,
w dniu 22 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 prok. Piotr Wieczorkiewicz,
w dniu 23 lutego 2018 r.
od godziny 7.30 – 15.30 asesor Mateusz Hawrus,
w dniu 24 lutego 2018 r.
od godziny 10.00-13.00 prok. Aleksandra Puchała,
w dniu 25 lutego 2018 r.
od godziny 10.00 – 13.00 prok. Piotr Chojnowski,

 


Żródło: http://www.szczecin.po.gov.pl/2018/02/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-2/#more-2583