BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Aktualności

Umów się na poradę

Jak skorzystać z Porady w BPO

Procedura udzielenia porady obywatelskiej obejmuje:

 • zgłoszenie osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://bpo-szczecin.pl/index.php/umow-sie-na-porade potrzeby skorzystania z porady;
 • wstępna weryfikacja przez doradców lub wolontariusza spełnienia przez klientów formalnych warunków uczestnictwa w projekcie – warunkiem jest zamieszkiwanie w Szczecinie;
 • ustalenie przez doradcę rodzaju potrzebnej pomocy oraz terminu jej udzielenia;
  podanie przez klienta danych niezbędnych do wypełnienia Karty doradczej celem potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w projekcie;
 • złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w projekcie oraz zapoznaniu się z warunkami świadczenia poradnictwa w Biurze Porad Obywatelskich, zawartymi w Regulaminie,
  z zastrzeżeniem iż w przypadku udzielenia porady telefonicznie lub elektronicznie czynność tą zastępuje oświadczenie Klienta złożone telefonicznie lub elektronicznie, a następnie odnotowane przez doradcę w Karcie doradczej;
 • udzielenie porady wraz z jej opisaniem w Karcie doradczej;
 • w razie wystąpienia skomplikowanych kwestii prawnych, w których potrzebna będzie konsultacja specjalisty prawnika, doradca umawia klienta na indywidualne spotkanie ze specjalistą;
 • fakt otrzymania porady klient potwierdza poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Karcie doradczej. W przypadku porad świadczonych telefonicznie, mailowo, pisemne poświadczenie klienta o przyjęciu porady zastępuje oświadczenie doradcy odnotowane w Karcie doradczej;
 • uzupełnienie przez Klienta ankiety oceniającej usługę doradczą.

Na poradę można umówić się:

osobiście w Biurze Porad Obywatelskich:

 • al. Wojska Polskiego 113, poniedziałek – piątek: w godz. 10.00 -15.00;

telefonicznie, tel:+48 667 854 944; od poniedziałku do piątku, w godz. 09.00 -15.00

Klienci nie umówieni uprzednio na poradę, w danym dniu uzyskają poradę tylko w sytuacji, gdy w tym dniu u danego doradcy będzie wolny termin. W przeciwnym razie klient może zostać umówiony na kolejny najbliższy wolny termin.
Standardowy czas oczekiwania na e-porady i porady udzielane przez prawników wynosi do 21 dni (termin liczony od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na poradę).

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA SZCZECIN

Polityka Prywatności

Copyright © 2022 BPO – All Rights Reserved.