BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Aktualności

Umów się na poradę

Standardy

Biuro Porad Obywatelskich prowadzone przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze – w relacjach z klientami Biura, kieruje się „złotymi regułami” – standardami poradnictwa:

 • bezpłatność,
 • poufność,
 • bezstronność,
 • otwartość,
 • niezależność,
 • aktualność i rzetelność informacji,
 • samodzielność klienta,
 • dostępność usług,
 • udzielanie porad wg jednolitego schematu doradzania.

Definicje zasad:

bezpłatność – porady świadczone przez Biuro Porad Obywatelskich są całkowicie bezpłatne. Bezpłatnie przekazywane są również niezbędne materiały, wzory pism itp.

poufność – Biuro zapewnia zachowanie tajemnicy o zakresie udzielonych informacji, jak też o samym fakcie pobytu klienta w Biurze Porad. Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem.

bezstronność i niezależność – Biuro Porad Obywatelskich udzielając porad obywatelskich kieruje się tylko i wyłącznie dobrem klienta, nie zaś interesem kogokolwiek innego. Doradca udzielając porady nie kieruje się własnymi przekonaniami, opiniami i wartościami, nie ocenia klienta, jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu.

otwartość – oznacza przede wszystkim, że do BPO może przyjść każda osoba, z każdym problemem

aktualność i rzetelność informacji – informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.

samodzielność klienta – doradca nie podejmuje decyzji za klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru.

dostępność usług – oznacza, że:

 • BPO zapewnia klientom dostęp do swoich usług na jasno określonych, powszechnie znanych zasadach
 • Porady są udzielane wyłącznie osobom fizycznym – mieszkańcom Szczecina
 • Każda osoba uprawniona do uzyskania pomocy traktowana jest w taki sam sposób. Obowiązuje zakaz dyskryminacji
 • Informacje i porady udzielane Biurach Porad Obywatelskich są wskazówką rozwiązania przedstawionego problemu
 • Doradcy nie mają obowiązku podejmowania działania w imieniu i na rzecz klientów
 • Doradca nie rozstrzyga sporów przedstawianych przez klientów oczekujących porady
 • Doradca udzielający informacji lub porad może na każdym etapie odmówić udzielenia porady w razie wystąpienia konfliktu sumienia lub konfliktu interesów, zobowiązany jest do wskazania innej osoby mogącej udzielić kompetentnej porady.

udzielanie porad wg jednolitego schematu doradzania:

 • przedstawienie klientowi zasad poradnictwa obywatelskiego,
 • zdiagnozowanie problemu,
 • przedstawienie sposobów rozwiązania problemu wraz ze wszystkimi konsekwencjami,
 • zawsze w oparciu o system informacyjny,
 • w miarę potrzeb, ustalenie z klientem szczegółowego planu działania,
 • wsparcie i wzmocnienie motywacji klienta do rozwiązania problemu
 • w razie potrzeby skierowanie do właściwej instytucji lub organizacji udzielającej pomocy
 • Wybór rozwiązania zawsze pozostawia się klientowi, doradca w żadnym wypadku nie może dokonywać za klienta wyboru sposobu rozwiązania jego problemu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA SZCZECIN

Polityka Prywatności

Copyright © 2022 BPO – All Rights Reserved.