BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Aktualności

Umów się na poradę

Zakres Porad

Świadczymy bezpłatne poradnictwo i doradztwo prawne i obywatelskie polegające na informowaniu mieszkańców Szczecina o przysługujących im prawach i spoczywających na nich obowiązkach, istotnych dla rozwiązania ich problemu oraz udzielaniu pomocy w wyborze optymalnego rozwiązania, w szczególności w zakresie:

  • procedur i spraw urzędowych,
  • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury),
  • spraw mieszkaniowych,
  • opieki medycznej i niepełnosprawności,
  • trudnych spraw rodzinnych,
  • problemów w pracy,
  • spraw konsumenckich,

Poradnictwo prawne obejmuje swym zakresem wsparcie merytoryczne z zakresu: prawa cywilnego (w tym spadkowego), prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, postępowania cywilnego (w tym egzekucyjnego), postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa spółdzielczego, prawa pracy . Poradnictwo zorganizowane jest w formie indywidualnych konsultacji osób potrzebujących wsparcia z prawnikiem. W ramach poradnictwa udzielana jest pomoc prawna w formie porad ustnych. Konsultacja obejmuje zapoznanie się z dokumentacją sprawy, jej analizę oraz propozycję sposobu postępowania, omówienie możliwości podjęcia określonych czynności, wskazanie konsekwencji określonego postępowania.
Udzielanie porad odbywa się z wykorzystaniem aktualizowanej na bieżąco i dostępnej on – line bazy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, stanowiskiem doktryny i orzecznictwa.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu osobistym, telefonicznym lub mailowym w warunkach zapewniających dyskrecję oraz przy zachowaniu najwyższych standardów co do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje swym zakresem opracowanie i przekazanie zgłaszającym się klientom, rzetelnych, skonkretyzowanych i zindywidualizowanych zestawów informacji o różnych możliwościach rozwiązania problemu i o związanych z nimi konsekwencjami. Wspieranie klientów z poszanowaniem samodzielności w podejmowaniu decyzji dokonywania wyboru sposobu postępowania oraz, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie planu działania i pomocy w jego realizowaniu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA SZCZECIN

Polityka Prywatności

Copyright © 2022 BPO – All Rights Reserved.