BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Aktualności

Umów się na poradę

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY (KDR)

26.02.2024

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY (KDR)

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Nowe przepisy wprowadzają nowy wzór karty elektronicznej, tak aby jej wizualizacja wyświetlana w urządzeniu mobilnym, była spójna z innymi dokumentami elektronicznymi.

W ustawie o Karcie Dużej Rodziny uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z ustawy z 16 listopada 2022 r.
o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów i ustawą z 26 maja 2023 r.
o aplikacji mObywatel. Jednolity tekst ustawy uwzględnia ponadto zmiany wynikające
z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 października 2023 r.

Zniżki z Kartą Duże Rodziny. Nie trzeba mieć dyskietki

Zgodnie z przepisami KDR jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do określonych uprawnień. Posiadacze KDR mają prawo korzystania z tańszej oferty podmiotów m.in.
z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Przysługują im m.in. tańsze bilety kolejowe, bezpłatne wejścia do parków narodowych czy wyższe limity zużycia energii elektrycznej.

KDR może mieć formę dyskietki, dokumentu z tworzywa sztucznego (karta tradycyjna) lub tzw. karty elektronicznej. W tym drugim przypadku realizowana jest przy użyciu:

  • oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub wskazanego w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw rodziny lub

  • aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), zwanej dalej „aplikacją mObywatel”, na podstawie porozumienia między ministrem właściwym do spraw rodziny a ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Przypomnijmy, że nowe przepisy wprowadzają nowy wzór karty elektronicznej, tak aby jej wizualizacja wyświetlana w urządzeniu mobilnym, była spójna z innymi dokumentami elektronicznymi.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA SZCZECIN

Polityka Prywatności

Copyright © 2022 BPO – All Rights Reserved.